Eyre Square Centre is Galway City liveliest and most attractive meeting place, incorporating over 70 shops including a mix of local Irish retailers as well as the best known brands from the high street including Penneys, New Look, JD Sports, Mothercare, Specsavers, Vera Moda, Jack and Jones, Dunnes Stores, Burger King and many more. As well as our leading mix of fashion and leisure retailers, Eyre Square Shopping Centre has a selection of cafe style eateries offering shoppers a range of choices from tasty nibbles to coffee and snacks.

Tá Ionad na Faiche Móire ar an lá¡thair chruinnithe is beomhaire agus is tarraingtá­ i nGaillimh, le os cionn 70 siopa ar a n-Áirátear meascán de mhiondá­oltáirá áitiála Áireannacha chomh maith le brandá mar le rá na márshráide, ar a n-Áirátear Penneys, New Look, JD Sports, Mothercare, Specsavers, Vera Moda, Jack and Jones, Dunnes Stores, Burger King agus neart eile. Chomh maith le meascán de mhárshiopa­ faisin agus fáillá­ochta, tá rogha de chaifanna beaga freisin, a thairgonn raon leathan soláistá­ blasta, chomh maith le caife agus sneaiceanna dár gcustaimáir le fáil in Ionad na Faiche Móire.

Here at Eyre Square Shopping Centre, we provide all the facilities you need to make your shopping experience that little bit easier.

Anseo in Ionad na Faiche Móire tá na háiseanna ar fad a theasta­onn chun do chuid shiopadóireachta a dháanamh ná­os asca.

 • Customer Service Desk (Located beside Burger King on the First Floor. Our Security Officers will help you with locating stores, Gift Card purchases, Lost & Found, Transport information and any other queries or comments you may have)
 • Deasc um Sheirbhísí do Chustaiméirí (in aice le Burger King ar an gcéad urlár. Cuideoidh ár gcuid Oifigigh Slándála leat teacht ar shiopaí, Cártaí Bronntanais a cheannach, tuairisc faoi Earraí Caillte & Faighte, eolas faoi chúrsaí taistil agus déileáil le haon cheist nó aon tuairim eile a bheadh agat)
 • Gift card purchases covering over 70 stores.
 • Cártaí bronntanais a cheannach gur féidir a úsáid in os cionn  70  siopa.
 • Complimentary Wi-Fi to all shoppers. (Surf while you shop at the Eyre Square Shopping centre with our free Wi-Fi Service. Wherever you are in the centre, you have the freedom to connect to the internet for free)
 • Wi-Fi saor in aisce dár gcustaiméirí ar fad.  (In Ionad na Faiche Móire is féidir leat scimeáil ar an idirlíon agus tú ag siopadóireach tríd ár gCóras Wi-Fi saor in aisce).  Tá fáil agat ar an idirlíon saor in aisce is cuma cén áit san ionad ina bhfuil tú)
 • First aid (In case of an accident or emergency you’ll be in safe hands. Our security staff are trained in first aid skills and will assist on request.)
 • Garchabhair (I gcás timpiste nó éigeandála beidh tú slán sábháilte. Tá ár bhfoireann slándála oilte i gcúrsaí garchabhrach, níl ort ach cúnamh a iarraidh)
 • Lifts (For your convenience there are two lifts located next to the Whitehall entrance/ exit of the centre to facilitate easy access to all levels.
 • Ardaitheoirí (chun cuidiú leat dul go héasca ó urlár amháin go hurlár eile san ionad, tá dhá ardaitheoir suite in aice leis an mbealach isteach/amach ag Whitehall).
 • Escalators (There are escalators located after the Customer Service Desk on First Floor and beside Dunnes on the Ground Floor)
 • Staighrí beo (Tá staighrí beo suite tar éis na Deisce um Sheirbhísí do Chustaiméirí ar an gCéad Urlár agus le hais siopa Dunnes ar Urlár na Talún)
 • Toilets (Our clean, spacious toilets (and disabled toilets) can be found on the ground floor, next to the Whitehall entrance /exit)
 • Leithris (Tá ár gcuid leithreas (leithris do dhaoine faoi mhíchumas san áireamh) fairsing agus glan agus tá siad suite le hais an bhealach isteach/amach chuig Whitehall ar urlár na talún)
 • Disabled toilet facilities (We have a disabled toilet to make your experience at the centre hassle-free. The disabled Toilet is immediately accessible from the toilet area lobby on the ground floor.)
 • Leithris do dhaoine faoi mhíchumas (tá leithreas ar fáil san Ionad do dhaoine faoi mhíchumas le do chuairt ar  an Ionad a éascú. Tá rochtain dhíreach ar an leithreas seo ón áit ina bhfuil na leithris ar urlár na talún)
 • Baby changing suite
 • Ionad friothála ar naíonáin
 • Cash machines (you can find a cash dispenser on the ground floor next to Dunnes and adjacent to XL Newsagents.)
 • Meaisíní Bainc (tá fáil agat ar mheaisín bainc ar urlár na talún le hais shiopa Dunnes agus taobh le Nuachtánaí XL)
 • Accessibility (Here at Eyre Square Shopping Centre we understand the needs of our disabled customers, we constantly strive to make your shopping experience with us a happy, effortless and enjoyable one.)
 • Rochtain (In Ionad na Faiche Móire, tuigimid riachtanais ár gcuid custaiméirí atá faoi mhíchumas, agus bímid de shíor ag iarraidh do thuras siopadóireachta inár nIonad a dhéanamh chomh héasca agus chomh taitneamhach agus is féidir).
 • Shop and Drop
 • Déan Siopadóireacht agus fág do mhálaí linn!
 • FREE children’s play area
 • Ionad spraoi SAOR IN AISCE do pháistí
 • Indoor car parking (Q Park)
 • Carrchlós faoi dhíon (Q Park)

Who would believe the medieval city walls are actually located on the inside of the Eyre square shopping centre. This Historic and unique wall can be viewed by popping into the centre.

An gcreidfeá go bhfuil ballaí meánaoiseacha na cathrach suite taobh istigh d’Ionad na Faiche Móire? Is féidir na ballaí stairiúla agus speisialta seo a fheiceáil ach bualadh isteach chuig an Ionad